сряда, 17 февруари 2016 г.

Община Созопол се включва в Националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г.”

Агенция "Фокус"
Община Созопол се включва в Националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г.”, съобщават от пресцентъра на 
Община Созопол. Общината подготвя проект „Обособяване на кът за отдих в УПИ – XVI, кв. 1 – град Созопол, Община Созопол” във връзка с участие в конкурс, финансиран от ПУДООС за дейности по Национална кампания „За чиста околна среда - 2016 г.“ на тема "Обичам природата - и аз участвам”. Основната идея на проекта е изграждане на функционално пространство като кът за отдих. В зависимост от възможностите за финансиране обектът ще се изгражда поетапно. За първият етап се търси финансиране от ПУДООС, а довършването на целия проект ще се извърши със средства от общинския бюджет. Предвидената за освежаване, облагородяване и обособяване на обекта като място за пасивен и активен отдих територия се намира в изключително атрактивната туристическа зона на Стария Созопол. От мястото се открива невероятна гледка към морето и островите Св. Иван и св. Петър. Безспорно е ползването на изградения кът за отдих както от местното население, така и от стотиците гости на града. Краткото изложение обосновава целесъобразността на финансиране от страна на ПУДООС, защото реализирането на основните дейности в този проект от една страна ще приобщят местното население да цени изграденото, чрез влагане на личен труд - почистване на терена и от друга ще превърне пространството в зона за активен и пасивен отдих, ще повиши както привлекателността на населеното място, така и екологичната култура на жителите и гостите на Созопол. Резултатите от дейностите, предвидени в този проект ще доведат до чиста околна среда и възпитаване в стремеж за нейното опазване; повишаване активността на гражданското общество, което ще гарантира съхраняване на постигнатите резултати и повишаване на информираността на местното население за средствата, които държавата отделя във връзка с опазване на околната среда. В конкурса на Националната кампания, финансирана от ПУДООС кандидатства и кметството на село Равна гора. Основната идея на проекта е надграждане на оформено пространство като кът за отдих около значим елемент от обществената структура, какъвто е изградената и реновирана селска чешма. За изграждане на кът за отдих, облагородяване на терена,който е в близост до две селски чешми в центъра на село Вършило и залесяване пък е проектът на кметството на странджанското село. Другото кметство, което е готово с проекта си по Националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г.“ е кметство село Присад. Основната идея на проекта е изграждане на функционално пространство за спортна и детска площадка. В зависимост от възможностите за финансиране обектът ще се изгражда поетапно.